ارتباط با طینت الکتریک

تهران ، خیابات لاله زار جنوبی ، مقابل بانک ملت ، پاساژ بهار ، پلاک 2/16
تلفن : 02133113528 ، 02133119224 ، 02133902889 ، 02133925612 ، 02133926579
ایمیل : ht.tinat@yahoo.com